Avís Legal

 • AVÍS LEGAL: 

 • Aquesta pàgina web, (en endavant, la  “Plataforma”) té com a finalitat proporcionar informació a l'usuari o client (en endavant, el/s “Client/s”)  sobre els serveis que ofereix Club Medusa i facilitar la seva contractació, així com el contacte entre Club Medusa i aquest. 

  El Client, en navegar per la Plataforma està acceptant els termes legals inclosos en aquest avís. De no estar-hi conforme, haurà d'abstenir-se d'accedir-hi. S'adverteix que les condicions i termes que es recullen en el present ‘avís legal’ poden variar, per la qual cosa el Client hauria de revisar aquests termes quan visiti de nou la Plataforma.

  En compliment del que disposa la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació (LSSI), s'informa al Client del següent: 

  Informació general sobre el titular dels serveis oferts:

  Nom i cognoms: SARA SOBREVALS FERNANDEZ 

  Denominació comercial: CLUB MEDUSA 

  Domicili professional: C. Unió 70, 3-6 (08302) Mataró.

  Correu Electrònic: info@clubmecusa.cat

  Telèfon:  611 805 388

  NIF: 48102673J


 • TERMES I CONDICIONS D’ÚS DE LA PLATAFORMA:
 •  

  1. Activitat desenvolupada per Club Medusa.- Club Medusa ofereix el servei de subscripcions per a la adquisició periòdica de caixes de llibres, juntament amb la participació a un club de lectura, i serveis d’informació complementària sobre una varietat de productes i serveis culturals, relacionats amb el contingut de les caixes i en especial, els llibres. 

   També ofereix la compravenda de productes de marxandatge i de papereria, relacionats amb la marca Club Medusa. 

   2. Propietat.- Na Sara Sobrevals Fernández és la propietària del domini d'internet “clubmedusa.cat” i, juntament amb tercers, d'aquesta Plataforma. Tots els textos, imatges, arxius, estructura, disseny i altres components de la Plataforma es troben protegits per la normativa de Propietat Intel·lectual i Industrial. 

   3. Ús de la Plataforma.- Club Medusa autoritza l'accés general a la Plataforma a tots els Clients sense necessitat de registre previ. 

   Està prohibida la distribució, modificació, transmissió, còpia o qualsevol utilització dels continguts de la Plataforma sense l'autorització del propietari així com l'extracció o reutilització de la totalitat o part substancial dels continguts de la componen. El Client pot accedir, imprimir i emmagatzemar el contingut d'aquesta Plataforma exclusivament per al seu ús privat, sempre que: (i) no hi hagi posterior comunicació pública ni posada a la disposició de tercers i (ii) no es tracti de programari o de bases de dades d'acord amb la normativa sobre propietat intel·lectual, ni que es tracti d'una reutilització de la totalitat o part substancial dels continguts de la Plataforma. 

   En relació amb la informació i accés a la Plataforma, Club Medusa accepta que: 

   a) En els casos en què des de la Plataforma el Client pot accedir a altres portals i continguts de tercers, Club Medusa només respondrà de la legalitat i correcció d'aquests continguts si hagués tingut coneixement de la seva il·licitud i no hagués suprimit o eliminat tals accessos. Si, no obstant això, el Client considera que aquests enllaços poden ser il·lícits o inexactes, se li agrairà es posi en contacte amb Club Medusa, la qual cosa, en tot cas no tindrà per si mateix la consideració de ‘coneixement efectiu’ a què es refereix la Llei 34/2002. 

    b) Club Medusa tampoc no respon dels danys o perjudicis que es puguin produir per l'accés i ús d'aquesta Plataforma com, per exemple, els produïts en els sistemes informàtics, o els provocats per la introducció de virus i/o atacs informàtics o qualsevol altra intromissió il·legítima, errors de seguretat o de navegació, o per caigudes, interrupcions, absència o defecte en les telecomunicacions. 

    c) Club Medusa podrà fer canvis a la Plataforma sense previ avís, a fi d'actualitzar-la, corregir-la o eliminar-ne els continguts i/o disseny, així com impedir-ne o limitar-ne l'accés de manera temporal o permanent.

    4. Enllaços, hipervincles o links.- Únicament es permet establir enllaços, hipervincles o links, des de portals o llocs web de tercers amb la pàgina principal d'aquesta Plataforma accessible en l'adreça http://clubmedusa.cat, i amb les següents condicions: 

    a) Si la Plataforma es presenta amb altres continguts es farà sense que puguin induir a error o confusió i sense continguts que puguin ser qualificats com d'imitació o comparació il·legal o que atemptin al bon nom de Club Medusa, el seu titular, empleats, col·laboradors, clients i proveïdors; ni que de cap manera pugui suposar un acte contrari a legalitat i a les bones pràctiques comercials i professionals. 

    b) Queda prohibit: (i) presentar aquesta Plataforma o la informació continguda en ella sota signes distintius, marques o denominacions socials o comercials d'una altra persona, empresa o entitat; (ii) que l'accés s'efectuï des de pàgines o enllaços de tercers que no siguin respectuosos amb les lleis i amb els drets humans i (iii) que d'alguna manera es pugui deduir que Club Medusa combrega o comparteix les idees, opinions o manifestacions de qualsevol índole del titular de la pàgina d'origen. 

    5. Responsabilitat del Client.- El Client serà responsable dels danys i perjudicis que Club Medusa o els seus Clients puguin sofrir com a conseqüència de l'incompliment de les presents condicions d'ús. 

    6. Responsabilitat de Club Medusa.- Club Medusa no pot garantir el nivell de funcionament de la xarxa d'Internet. El Servei pot no estar disponible o veure's limitat en qualsevol moment i per qualsevol motiu fora del control de Club Medusa; ja sigui per emergències, sobrecàrrega de connexions, fallada de l'enllaç, problemes en els equips de xarxa, les transferències o la força de la senyal. Club Medusa no es responsabilitza de les dades, missatges o pàgines que es perdin o no es guardin per problemes de rendiment del servei d'Internet. 

    Club Medusa no serà en cap cas responsable del contingut, funcionament i/o política de protecció de dades o altres termes contemplats en altres llocs web als quals en algun cas pugui accedir-se per la inclusió d'un vincle o enllaç a la Plataforma, ni dels continguts, serveis o productes oferts des d'aquesta, tret que aquests altres llocs siguin propietat de Club Medusa. Els eventuals enllaços continguts a la Plataforma poden redirigir a llocs web de tercers. Club Medusa els incorpora per a facilitar la navegació del Client, però en cap cas assumeix responsabilitat pel contingut, la informació o els serveis que poguessin aparèixer en aquests llocs, que tindran exclusivament caràcter informatiu i que en cap cas impliquen cap relació entre el citat tercer i Club Medusa.

    Club Medusa es reserva el dret a modificar el contingut de la seva Plataforma sense previ avís.

    7. Compte de Client.- Per a convertir-se en Client de Club Medusa i  poder subscriure’s a la recepció de caixes mensuals amb els productes oferts, així com per a inscriure’s al club de lectura, podrà  registrar-se com a tal a través de la Plataforma, en l'apartat Subscriu-te i completar les dades sol·licitades a tals efectes, que, amb contingut mínim, consistiran en les següents: 

    • Nom complet
    • Adreça de correu electrònic 
    • Clau d'accés o contrasenya.

    La contrasenya és personal i intransferible i podrà ser modificada pel Client en qualsevol moment posterior al registre, des de la pròpia Plataforma. 

    Una vegada el Client ha emplenat el formulari de registre, rebrà un correu amb la confirmació del registre a la Plataforma en el correu electrònic facilitat. 

    També podrà contractar els productes i/o serveis de Club Medusa directament a través del procediment de compra online, sense necessitat de registrar-se.  

    8. Protecció de dades personals.- En matèria de dades personals i el seu tractament, consulti la Política de Privacitat en aquesta mateixa Plataforma fent clic aquí.

     

    Club Medusa.  Avís legal. Termes i condicions d’ús de la Plataforma. Versió: 07/11/23